Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

8.2.2024. г.

Позив за достављање понуде - испитивање апарата за гашење пожара, хидрантске мреже и контрола и мерење притиска хидрантске мреже

Образац за понуђача

Спецификација понуде

8.2.2024. г.

Позив за достављање понуде - испитивање громобранске и електричне инсталације и контрола паничног осветљења

Образац за понуђача

Спецификација понуде

 

 5.2.2024. г.

Хемијска средства, позив за понуду

Образац за понуђаче 

Спецификација 1, спецификација 2, спецификација 3

5.2.2024. г.

Канцеларијски материјал, позив за понуду

Образац за понуђаче

Спецификација

 

Оглас за издавање у закуп фискултурне сале ОШ ''Милован Глишић'' Ваљево, ул. Прва пролетерска бр.6,  14000 Ваљево, путем прикупљања писмених понуда у школској 2023/2024.години

 Обавештење о додели уговора за екскурзије и рекреативне наставе, 21.11.2023. г.г

Понуда за екскурзије - јавни позив, 25.10.2023. г.

Обавештење о додели уговора у вези са превозом ученика

Одлука о додели уговора за јавну набавку - мазут, 25.8.2023. г.

Обавештење о додели уговора за оброке ученика, 22.8.2023. г.

Јавни позив за поступак јавне набавке - оброци ученика, 25.7.2023. г.

Јавни позив, пречишћен текст, 13.7.2023. г.

Исправка јавног позива - превоз ученика, 13.7.2023. г.

Позив за јавну набавку - оброци ученика, 7.7.2023. г.

Позив за јавну набавку - превоз ученика, 6.7.2023. г.

Позив за јавну набавку мазута

 

Позив за достављање понуде

Образац - подаци о понуђачу

Спецификација осигурања

 

 

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2023. годину

ЈАВНЕ НАБАВКЕ, 2022. г

Јавни позив за екскурзију школске 2021/2022. г. 

Линк са портала јавних набавки

Ангажовање стручног лица за спровођење мера заштите од пожара

Образац - подаци о понуђачу

Позив за достављање понуде

Спецификација

 

Испитивање громобранске електричне инсталације и заштита

 Образац - подаци о понуђачу

 Позив за достављање понуде

 Спецификација

 

Испитивање противпожарних апарата, хидрантске мреже и система дојаве пожара

 Образац - подаци о понуђачу

 Позив за достављање понуде

 Спецификација

 

Осигурање:

Образац - подаци о понуђачу

Позив за достављање понуде

Спецификација

 

Водоводни материјал:                           Инвентар, одржавање хигијене                  Материјал за образовање                  Централно грејање   

Образац - подаци о понуђачу             Образац - подаци о понуђачу                       Образац - подаци о понуђачу           Образац - подаци о понуђачу

Позив за достављање понуде             Позив за достављање понуде                       Позив за достављање понуде           Позив за достављање понуде 

Спецификација материјала                 Спецификација материјала                            Спецификација материјала               Спецификација материјала

Електро материјал:                                Канцеларијски материјал                               Молерски материјали                         Оброци за ученика             

Образац - подаци о понуђачу            Образац - подаци о понуђачу                        Образац - подаци о понуђачу           Набавка оброка за ученике

Позив за достављање понуде            Позив за достављање понуде                        Позив за достављање понуде

Спецификација материјала                 Спецификација материјала                           Спецификација материјала

Остали материјал:                                 Потрошни материјали                                     Хемијска средства                                

Образац - подаци о понуђачу             Образац - подаци о понуђачу                       Образац - подаци о понуђачу

Позив за достављање понуде             Позив за достављање понуде                       Позив за достављање понуде

Спецификација материјала                 Спецификација материјала                            Спецификација материјала

 

Финансијски план за 2022. годину